dam vinter
Foto: Eviny

Evinys konsernresultat etter skatt for 4. kvartal ble 442 millioner kroner, 364 millioner kroner bedre enn samme kvartal i 2020.

  • Øyvind Zambrano Lie

Hovedforklaringen er høy kraftpris. Kraftprisen i NO5 i 4. kvartal 2021 var 126 euro/MWh mot 12 euro/MWh i 2020.

Det underliggende konsernresultatet i Eviny etter skatt ble 765 millioner kroner i fjerde kvartal, en forbedring på 666 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i 2020.

Vannkraftproduksjonen ble 2,2 TWh, 0,1 TWh mindre enn i fra fjerde kvartal 2020.

Inntekter fra energisalg utgjorde 2.116 millioner kroner, mot 429 millioner kroner i fjerde kvartal i 2020.

Eviny forhåndsselger løpende en del av forventet vannkraftproduksjon som en del av en økonomisk sikringsstrategi. Valutainntekter knyttet til vannkraftproduksjonen sikres tilsvarende.

Inngåtte kontrakter regnskapsføres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Når kraftprisene stiger går verdien av inngåtte kraftkontrakter ned, mens verdien går opp når kraftprisene faller. Sikringsstrategien inkludert en mindre tradingaktivitet resulterte i 705 millioner kroner i minus i fjerde kvartal 2021, mens den samme periode i 2020 gikk i pluss med 15 millioner, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.