løkjelsvatn
Løkjelsvatn Kraftverk i Litledalen i Etne er ett av kraftverkene SKL investerte i i år. Arkivfoto: SKL

SKL fikk fjor et resultat etter skatt på 703,3 millioner kroner, som er 700,4 millioner kroner bedre enn året før.

  • Øyvind Zambrano Lie

Årsaken er de høye kraftprisene.

Sunnhordland Kraftlag (SKL) sin kraftproduksjon ligger i all hovedsak i Vestland- og Rogaland fylke. Hoveddelen av kraftproduksjonen og driftsmiljøet er lokalisert til Matre i Kvinnherad kommune, hvor flere stasjoner benytter vannressursene i Blådalsvassdraget.

Produksjonen endte på 2.343 GWh i SKL, to prosent mer enn normalt, skriver selskapet i en pressemelding. Konsoliderte småkraftverk produserte 76 GWh, 9 GWh lavere enn normalt.

Hovedvolumet av kraft blir solgt til løpende spotpris på kraftbørsen Nordpool. Oppnådd pris på fritt omsettelIg kraft i SKL ble 83,9 øre/kWh mot 10,7 øre/kWh i 2020. Tilsvarende tall for de konsoliderte småkraftverkene var 71,5 øre/kWh.

Samlede investeringer for konsernet utgjorde 321,6 millioner kroner. Av dette gikk 185,8 millioner kroner til utbygging av Løkjelsvatn kraftverk i Litledalen i Etne, for å erstatte gamle anlegg. Det ble også benyttet 109,2 millioner kroner på fire småkraftverk som er under bygging. Resten gikk i hovedsak til reinvestering i eksisterende anlegg. SKL har også gjort mindre finansielle investeringer i selskap innen offshore vind og hydrogenproduksjon.

Styret anbefaler ovenfor generalforsamlingen en utbetaling til aksjonærene på 422 millioner kroner.