Strandvatn dam
Strandavatn dam i Hol (bildet) får reviderte konsesjonsvilkår.

Regjeringen har vedtatt miljøforbedringer i Holsvassdraget.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det ble er i statsråd fredag fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Holsvassdraget i Ål og Hol kommuner. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i vassdraget. Det pålegges minstevannføring på flere steder i vassdraget, samtidig som de opprinnelige konsesjonsvilkårene blir «oppgradert til dagens standard», skriver Olje- og energidepartementet...
Artikkelen er 254 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.