snø
Agder Energi Nett er et av flere nettselskap som ennå ikke har skiftet navn, selv om fristen gikk ut ved årsskiftet. Selskapet har fått forlenget fristen på grunn av fusjonsplaner. Foto: Agder Energi

NVE har så langt ikke avdekket tilfeller der energinettselskap ikke har fulgt opp forskriften om selskapsmessig og funksjonelt skille i nettvirksomheten som trådte i kraft 1. januar 2021.  

  • Stein Arne Bakken

– Vi legger til grunn av selskapene følger regelverket. Det er sjelden vi gjennomfører tilsyn første året etter at en forskrift er trådt i kraft, derimot legger vekt på å gi selskapene veiledning. Det er her snakk om et ganske omfattende regelverk. Men vi skal nå planlegge for tilsyn som...
Artikkelen er 426 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.