modalen
Bildet er fra magasinet i Steinslandsvatnet i Modalen. Arkivfoto: BKK

Reguleringer som griper inn i vanndisponeringen, kan ødelegge insentivene til å disponere vannet samfunnsøkonomisk effektivt, skriver Thema Consulting.

  • Øyvind Zambrano Lie

Med bakgrunn i kritikken som har kommet mot kraftmarkedet og en rekke forslag til endringer, har Energi Norge fått Thema Consulting Group til å lage et notat om markedsmekanismen og marginalprising i kraftmarkedet. For de som har vært i kraftbransjen en stund, inneholder notatet ingen overraskelser. «Markedsmekanismen er uovertruffen når...
Artikkelen er 238 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.