nygårdsfjellet
Operatører med beltevogn i Nygårdsfjellet vindpark. Foto: Michael Ulriksen

Skal drifte Nygårdsfjellet vindpark i sju år til.

  • Øyvind Zambrano Lie

Da Nordkraft solgte vindkraftverket i 2017, ble det inngått en driftsavtale for de første fem årene med ny eier. Nå er det signert en sjuårsavtale. Eierne, Fortum og Energy Infrastructure Partners, har på vegne av sine klienter opsjon på ytterligere fire år.

– For Nordkraft er dette en viktig plattform for vår kraftverksdrift. Nygårdsfjellet er spesiell for oss, da den er basis for all vår kunnskap om vindkraft, både utbygging og drift. Vi er derfor spesielt fornøyde med fornyet tillit. Vi har drevet vindparken siden den ble bygget, sier produksjonsdirektør i Nordkraft, Marius Larsen, i en melding.

Avtalen gir i praksis Nordkraft et fullstendig driftsansvar. Det inkluderer drift og vedlikehold av selve vindturbinene, men også vindkraftverkets infrastruktur, som kabler, fiberkabler, veier, linjer, transformatorer og bygninger.

Hoveddelen av arbeidet er planlagt forebyggende vedlikehold, som vi hovedsakelig legger til sommerhalvåret. En betydelig del er likevel feilretting gjennom hele året.

Hovedsakelig har Nordkraft egne ansatte for alle elementer av denne avtalen. Både vindteknikere, energimontører, mekanikere, energioperatører, ingeniører og andre.

– Denne avtalen, sammen med annen vekst gjør at vi også nå ansetter flere. Nylig ansatte vi tre fagarbeidere og tre ingeniører, som alle vil være på plass i første halvår, sier Larsen.

Nygårdsfjellet vindkraftverk

  • Nygårdsfjellet vindkraftverk i Narvik kommune består av 14 vindturbiner med en samlet kapasitet på 32,2 MW.
  • Gjennomsnittlig årsproduksjon er 105 GWh.
  • Vindturbinene har en installert effekt på 2,3 MW hver.
  • Oppføringen av Nygårdsfjellet vindkraftverk ble gjort i to trinn. De første tre turbinene ble satt i drift i 2006 og de siste 11 i 2011.