syvertsen
Konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen. Foto: Agder Energi

Agder Energi syvdoblet resultatet for 2021.

  • Øyvind Zambrano Lie

Agder Energi fikk et resultat før skatt ble på 4 582 millioner kroner i 2021 mot 628 millioner i 2020, skriver selskapet i en pressemelding.

– Rekordhøye strømpriser, høy vannkraftproduksjon og god drift i konsernet gjør at vi leverer et svært godt resultat for 2021. De rekordhøye strømprisene og belastningen dette har påført kundene er uønsket, men overskuddet i Agder Energi tilbakeføres til fellesskapet gjennom våre offentlige eiere og staten i form av økte utbytter og skatteinntekter. Resultatet gir også rom for å investere i ny grønn energi og grønne industriarbeidsplasser, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi i meldingen.

Syvdoblet kraftpris

Den gjennomsnittlige spotprisen i Agder Energis prisområde var på hele 76,0 øre/kWh i fjor, mot 9,8 øre/kWh året før. Det er en økning på 678 prosent.

Økningen i strømprisene har flere årsaker, hvor kombinasjonen av lite nedbør, lite vind i Europa og høye gasspriser har gitt rekordhøye strømpriser i vinter.

– Overskuddet skyldes også at vårt kraftforvaltningsmiljø har truffet svært godt. Dyktige analytikere, forvaltere, meteorologer og produksjonsplanleggere har vært avgjørende viktige for å disponere våre egne vannressurser optimalt, i styring av markedsrisiko og gjennom krafthandel og langsiktige kraftavtaler, fremholder Syvertsen.

Tapte på sikring

I 2021 har imidlertid sikringsaktiviteter medført at de oppnådde kraftprisene har vært lavere enn spotprisene, skriver selskapet. Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare utbytter over tid.

I 2021 var skattekostnaden 2.661 millioner kroner, mot 194 millioner kroner året før.

Vannkraftproduksjonen var i hele 2021 på 8,88 TWH, mot 8,11 TWh året før.