fusjon
Innsiden av JET, hvor det nylig er gjennomført en vellykket test av fusjonsenergi. Foto: EUROfusion

– Rekorden viser at vi er på riktig vei mot en fremtidig verden med fusjonsenergi.

  • Øyvind Zambrano Lie

Fusjon, prosessen som driver stjernene, kan i teorien bli en nesten ubegrenset grønn strømkilde.

Fusjonsprosessen bringer sammen atomer av lette elementer, som hydrogen, ved høye temperaturer for å danne helium og frigjøre enorme energimengder som varme.

I motsetning til fisjon, som brukes i dagens atomreaktorer, er fusjon trygg ved at den ikke kan starte en løpende prosess som kommer ut av kontroll.

11 MW

I JET-laboratoriet i Oxford i England har man nå klart å produsere totalt 59 megajoule varmeenergi fra fusjon over en periode på fem sekunder, som var så lenge eksperimentet varte.

Under eksperimentet hadde JET gjennomsnittlig en fusjonseffekt, det vil si energi per sekund, på rundt 11 megawatt, opplyses det på nettsiden til den britiske kjernekraftmyndigheten.

Den forrige rekorden fra et fusjonseksperiment, oppnådd av JET i 1997, var 22 megajoule varmeenergi. Toppeffekten på 16 MW oppnådd i 1997 har ikke blitt overgått i nyere eksperimenter, siden oppmerksomheten nå heller er rettet mot å få fusjonsprosessene til å vare lenger.

jet
Illustrasjon av JET i Oxford, der det testes fusjonsenergi. Illustrasjon: EUROfusion

Testen blir sett på som en suksess for ITER, en større og mer avansert versjon av JET i Sør-Frankrike. Der samarbeider både Kina, EU, India, Japan, Sør-Korea, Russland og USA om utvikling av fusjonsenergi.

I ITER og i fremtidige kraftverk planlegger de å bruke den samme deuterium-tritium- drivstoffblandingen og operere under lignende forhold som i rekordforsøket som ble gjennomført i Oxford.

100 millioner grader

Temperaturen under fusjonen er 100 millioner grader celsius, ti ganger varmere enn i midten av solen, skriver BBC News.

Det finnes ingen materialer som tåler direkte kontakt med slik varme. Derfor har forskerne utviklet en løsning der kraftig opphetet gass, det vil si plasma, holdes inne i et smultringformet magnetfelt.

JET kan ikke kjøre lenger enn de fem sekundene fordi kobberelektromagnetene blir for varme. For ITER vil det imidlertid brukes internt kjølte superledende magneter, skriver BBC.

– Rekorden, og enda viktigere hva vi har lært om fusjon under disse forholdene og hvordan den bekrefter våre forutsigelser, viser at vi er på riktig vei mot en fremtidig verden med fusjonsenergi. Hvis vi kan opprettholde fusjon i fem sekunder, kan vi gjøre det i fem minutter og siden i fem timer når vi oppskalerer vår virksomhet i fremtidige maskiner, sier Tony Donné, leder i EUROfusjon-programmet, i pressemeldingen.

– Dette er et stort øyeblikk for alle i hele fusjon-miljøet. Det avgjørende er at driftserfaringen vi har fått under realistiske forhold, gir oss stor selvtillit for neste fase av eksperimenter ved ITER og Europas demonstrasjonskraftverk EU DEMO, som er designet for å sende strøm på nettet, sier han.

Plasma
Her ser vi plasmaen, ekstremt varm gass, som holdes på plass av et magnetfelt.. Foto: UK Atomic Energy Authority/EUROfusion

Fremdeles langt igjen

– En vedvarende puls av deuterium-tritium-fusjon på dette kraftnivået – nesten industriell skala – gir en rungende bekreftelse til alle som er involvert i det globale fusjonsoppdraget. For ITER-prosjektet er JET-resultatene en sterk tillitsbygger for at vi er på rett vei når vi går videre mot å demonstrere full fusjonskraft, sier generaldirektør i ITER, Bernard Bigot, i meldingen.

Gjennombruddet kommer imidlertid neppe til å påvirke strømprisen på Nord Pool eller prisen på langsiktige kraftkontrakter.

Selv ikke etter det siste eksperimentet ventes det at fusjonsenergi vil bli tatt i bruk til å normal kraftproduksjon før i andre halvdel av dette århundret, ifølge BBC.

jet
Inne i Jet-anlegget. Foto: EUROfusion