rynning-tønnesen
Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Underliggende driftsresultat i fjerde kvartal i fjor var 9,3 milliarder kroner, en forbedring på 7,8 milliarder kroner sammenlignet med fjerde kvartal i 2020.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det går fram av Statkrafts årsresultat, som ble lagt fram torsdag morgen.

Tap fra segmentet Markedsoperasjoner som følge av de høye energiprisene og et volatilt marked påvirket driftsresultatet negativt.

Resultat etter skatt endte på 3,9 milliarder kroner, en forbedring på 0,2 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i 2020.

– Ikke en situasjon vi ønsker

Statkraft hadde en solid kontantstrøm fra driften på 6,4 milliarder kroner.

– Statkraft leverte sterke resultater i fjor, basert på høye nordiske kraftpriser og høy norsk vannkraftproduksjon. Den ekstraordinære markedssituasjonen skaper imidlertid en krevende situasjon for forbrukere og husholdninger. Dette er ikke en situasjon vi ønsker, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

– Vi fortsatte å levere på strategien vår gjennom året, og vi går inn i 2022 med en styrket finansiell kapasitet og evne til å nå våre vekstambisjoner og drive energiomstillingen fremover, sier Rynning-Tønnesen.

10 milliarder i utbytte

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 96,1 EUR/MWh, mens den var 13,7 EUR/MWh i samme kvartal i 2020. Samlet kraftproduksjon var 18,5 TWh, 1,3 TWh høyere enn i fjerde kvartal året før.

Statkrafts kraftproduksjon var 69,9 TWh, opp 8 prosent fra 2020 til 2021. Underliggende driftsresultat endte på 26,8 milliarder kroner, mot 6,7 milliarder kroner i 2020. Resultat etter skatt var 16,1 milliarder kroner. Foreslått utbytte er 10,2 milliarder kroner.

Prosjektporteføljen fortsetter å vokse og Statkraft er i rute til å nå målet om å utvikle 9 GW fornybar energi innen 2025, etterfulgt av en utviklingstakt på 2,5-3 GW vind- og solkraft per år, skriver selskapet.