Straumsmo
Straumsmo kraftverk i Bardu i Troms har fått reviderte konsesjonsvilkår. Foto: Statkraft

Men regjeringen verner om fleksibiliteten, og innfører ikke magasinrestriksjoner.

  • Øyvind Zambrano Lie

I statsråd fredag ble det fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Barduvassdraget. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i vassdraget. Miljøtilstanden bedres ved pålegg om minstevannføring på flere steder i vassdraget, samtidig som de opprinnelige konsesjonsvilkårene blir oppgradert til dagens standard, skriver Olje- og energidepartementet i en melding....
Artikkelen er 388 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.