helgeland kraft
Foto: Helgeland Kraft

Mens Helgeland Kraft tapte penger på sin vannkraftvirksomhet i 2020, ble resultatet svært godt i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Helgeland Kraft fikk et driftsresultat i 4. kvartal på 139 millioner kroner, 122 millioner kroner bedre enn samme kvartal i fjor, går det fram i en børsmelding fra selskapet. Driftsresultatet for året som helhet ble dermed mer enn doblet, og endte på 385,6 millioner kroner.

Vannkraftvirksomheten fikk et driftsresultat i fjerde kvartal i fjor på 86,9 millioner kroner, mens den samme virksomheten i fjerde kvartal i 2020 hadde et negativt resultat på minus 13,3 millioner kroner. Det ga en sterk forbedring i driftsresultatet for vannkraftvirksomheten også for 2021 sett under ett. Dette resultatet økte fra minus 5,8 millioner kroner i 2020 til et positivt resultat på 212,4 millioner kroner i 2021.

Lavere pensjonskostnader

Nettvirksomheten fikk i fjerde kvartal et driftsresultat på 34,6 millioner kroner, opp fra 12,8 millioner kroner i samme kvartal i 2020. Det gjorde at driftsresultatet for nett for året som helhet bedret seg fra 103,2 millioner kroner til 114,5 millioner kroner.

For konsernet samlet er driftsresultatet både i årets siste kvartal og året sett under ett også sterkt preget av lavere pensjonskostnader enn fjoråret. Effekten er størst hos i nettvirksomheten som har flest ansatte. Årsaken i hovedsak reduserte pensjonsforpliktelser på ytelsespensjonen, skriver selskapet.

God aksjeplassering

God utvikling i aksjeplasseringer bidrar til et godt finansresultat, og et resultat etter skatt på 62 millioner kroner i fjerde kvartal, skriver selskapet.

Resultat etter skatt for hele 2021 ble 213 millioner kroner, mot 175 millioner kroner i 2020. Men i tallene for 2020 lå det en gevinst på aksjesalg på drøyt 80 millioner kroner. «Den underliggende driften er derfor sterkt forbedret», skriver selskapet.