raymond johansen
Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo. Foto: Sturlason

Raymond Johansen vil kutte Oslos inntekter fra Hafslund Eco for å tilby husholdningskundene attraktive fastprisavtaler.

  • Øyvind Zambrano Lie

Oslo har 100 prosents eierskap i Hafslund Eco, Norges nest største kraftprodusent.

– Det skal vi utnytte til å gi kundene lavere pris, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

– Vi vil tilby privatkunder det samme tilbudet som industrien har, langsiktige og forutsigbare avtaler. Det krever at statlige myndigheter foretar en regelendring som åpner for det, sier Johansen.

– Det handler om grunnrentebeskatning som gjør at vi ikke kan tilby det til våre privatkunder. Derfor må finansministeren på banen, sier Johansen til VG.

Ikke bare Oslo-kunder

Byrådslederen sier Oslo kan få på plass et tilbud i løpet av få måneder hvis finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bidrar til å endre reglene.

Johansen sier kunder over hele Østlandet vil kunne nyte godt av deres planer, hvis de blir realisert.

– Vi produserer over 20 terawatt timer i året, forbruket i Oslo utgjør 7–8 terawattimer. Resten går i stor grad til våre kunder andre steder på Østlandet.

I VGs artikkel spørres ikke byrådslederen om det er rimelig at Oslos innbyggere får redusert skatteinntektene sine for at innbyggere i andre kommuner, som eier andre kraftselskaper, skal få redusert sine priser.

Initiativ fra Frp

Frps Terje Halleland stilte nylig finansministeren et skriftlig spørsmål om det samme grunnrenteskatt-spørsmålet.

«Vil statsråden se på muligheten for å endre grunnrentebeskatningen knyttet til fastprisavtaler på strøm for forbrukerkunder slik at disse kontraktene kan bli mer attraktive for forbrukere», ville han vite.

Utgangspunktet er at flere husholdningskunder sannsynligvis vil ønsker fastprisavtaler. Det som hindrer kraftprodusenter i å tilby lengre fastpriskontrakter til strømsalgselskapene er ifølge Halleland at kraftprodusentene blir skattlagt etter spotpris og ikke den aktuelle kontraktspris. Dette gjør at få produsenter tilbyr den type kontrakter fordi risikoen blir for stor.

«Ved avtaleinngåelse med kraftkrevende industri som går lenger enn 7 år, er det kontraktsverdien som ligger til grunn for grunnrentebeskatningen. Inngår kraftselskapet derimot en fastprisavtale med en privat forbruker vil det være spotprisen som legges til grunn og ikke kontraktsverdien. Dette vil være en usikkerhet for selger og vil kunne medføre at en fastprisavtale på strøm blir høyere enn nødvendig», skriver Halleland.

Finansministeren har ikke svart på spørsmålet ennå, men han har til VG tidligere sagt at han vil gi folk bedre fastpris å strøm, uten å gå i detaljer.