Drivende skyer gir ustabil produksjon for et stort nytt solkraftverk i Danmark. Illustrasjonsfoto: Mountain/Wikimedia Commons

På dager med drivende skyer må Energinet bruke alle automatiske reserver i Vest-Danmark for å sikre balanse i strømsystemet.

  • Øyvind Zambrano Lie

På dager når hvite skyer driver over himmelen, stiger og faller produksjonen fra den hittil eneste solcelleparken som er koblet direkte på det danske transmisjonsnettet så mye og så raskt at Energinet må bruke alle automatiske reserver kjøpt i Vest-Danmark for raskt å bringe elektrisitetssystemet inn i balanse. Det viser...
Artikkelen er 468 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.