skagerrak
Legging av Skagerrak 4-kabelen mellom Norge og Danmark. Foto: Nexans

Fra kommende fredag øker overføringskapasiteten fra Norge til Danmark til 1632 MW, mens kapasiteten i nordgående retning reduseres til 1110 MW.

  • Øyvind Zambrano Lie

Energinet og Statnett vurderer fortløpende hvilken retning som bør være primærretning, og dermed ha størst kapasitet på mellomlandsforbindelsene mellom Norge og Danmark, melder Statnett på sin nettside. Vurderingen gjøres ut fra samfunnsøkonomiske beregninger, altså hvilken retning som mest sannsynlig overføringsbehovet blir størst over noe tid framover. Kablene mellom Norge og...
Artikkelen er 156 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.