bolvik-vrangfoss
Dagens 132 kV Bolvik-Vrangfoss ved Heisholt, Ulefoss. Kraftledningen skal rives og ny bygges lenger vest og utenom boligområdene. Foto: Lede

NVE har gitt Lede konsesjon til å oppgradere kraftledningen Bolvik-Vrangfoss mellom Klyvekollen og Vrangfoss transformatorstasjon i kommunene Skien og Nome.

  • Øyvind Zambrano Lie

Bakgrunnen for konsesjonen er at den eksisterende kraftledningen mellom Bolvik og Vrangfoss er fra 1961 og i dårlig teknisk stand.

Kraftledningen mellom Klyvekollen og Vrangfoss er om lag 24 kilometer. Dagens ledning skal rives og erstattes av nye master. Unntaket er de delene av kraftledningen som allerede er oppgradert med stålmaster, og ikke har behov for utbedring, skriver NVE i en melding.

Den nye kraftledningen vil for det meste bygges i samme trasé som dagens ledning, som skal rives. Mellom Håtveit og fylkesvei 359 skal leiningen gå utenom boliger og dyrket mark.

I tillegg til at det er nødvendig å bytte ut mastene, er dagens ryddebelte på 12 meter for smalt. For å redusere risikoen for trefall på ledningen, er det behov for å øke bredden på ryddebeltet til 30 meter, skriver NVE.