mast
Foto: Kjell Morten Klevsand/Mostphotos

Statens ekstraordinære inntekter fra dyr strøm bør settes av i et fond for langsiktig utbetaling av «vannkraftbonus» til husholdningene, foreslår Energi Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

Korrigerer tall for 2019*.

Statens inntekter fra fornybarnæringen ble mer enn doblet i 2021, grunnet høye strømpriser, ifølge beregninger Thema Consulting har gjort for Energi Norge.

Inntektene økte fra 35,1 milliarder kroner i 2020 til 77,8 milliarder i 2021, skriver Energi Norge i en pressemelding. I det mer normale året 2019 var inntektene 49,8* milliarder kroner, ifølge bransjeorganisasjonen. Det er særlig grunnrenteskatt og utbytte fra vannkraft, samt merverdiavgift som har økt det siste året.

kroepelien
Energi Norges Knut Kroepelien på Vinterkonferansen torsdag. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Kontant utbetaling

Nå foreslår Energi Norge at inntekter over det normale bør settes av i et statlig fond for utbetaling til husholdningene i senere år med høye strømpriser.

– Vi ser for oss en slags «vannkraftbonus» som kan utbetales kontant til husholdningene i fremtidige vintere med unormalt høye strømpriser. Ordningen kan innføres som en permanent erstatning for den midlertidige strømstøtten, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge, som også omtalte ideen i sin tale på foreningens vinterkonferanse i Oslo torsdag.

Riktigere insentiver

Kropelien mener en slik bonusordning vil ha flere fordeler.

– Svingende strømpriser gir viktige signaler til forbrukerne om når det er ressursknapphet. Ved å betale ut en «bonus» kontant til husholdningene, beholder vi mer av motivasjonen for å spare på strømmen. En slik ordning vil gi mulighet til dobbel gevinst for bevisste forbrukere, sier Kroepelien i meldingen.

Bedre utjevning

I tillegg vil en felles utbetaling, som ikke påvirkes av hvor høyt strømforbruk du har, ifølge Energi Norge virke sosialt utjevnende ved at den har størst verdi for dem som har mindre boliger og kanskje dårlig råd.

– En slik «vannkraftbonus» vil også synliggjøre at det er fellesskapet som eier det meste av kraftproduksjonen i Norge. Det kan være viktig for å få med hele befolkningen på en klimaomstilling som fører til at energi vil bli dyrere for mange i en overgangsfase, sier Kroepelien.