hurtiglader
Illustrasjonsfoto: Anne-Sophie Ofrim/Wikimedia Commons

Det kan være over 2 millioner elbiler på veiene i 2030.

  • Øyvind Zambrano Lie

Tirsdag ble kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med en nasjonal ladestrategi overlevert fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet til Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Dersom målene i for salg av nullutslippskjøretøy nås, anslår fagetatene at det i 2030 vil være rundt 2 millioner lette elkjøretøy (person- og varebiler) på norske veier, mot dagens 470.000. I tillegg vil det være rundt 2000 elektriske langdistansebusser og 23.000 ellastebiler.

Rapporten anslår at behovet for hurtigladere i 2030 vil være på rundt 11.000 til lette kjøretøy og 1500 – 2000 til tungekjøretøy. I dag er det rundt 4000 hurtigladere for lette kjøretøy, mens det ikke er etablert hurtigladere for tyngre kjøretøy.

Det er i rapporten identifisert ulike barrierer for effektiv etablering av hurtigladestasjoner, som lang saksbehandlingstid i kommuner- og nettselskaper, begrensninger i nettkapasitet, kostnader ved tilknytning og bruk av strømnettet, manglende areal og lite samarbeid mellom aktørene.

– Vi ønsker å gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger, og vi vil legge til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet. Når vi nå starter arbeidet med den nasjonale ladestrategien, vil vi gjøre en grundig jobb, og vi kommer om kort tid blant annet til å invitere alle relevante aktører til et innspillsmøte, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en melding.