eskil lunde
Konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi. Foto: Akershus Energi

Det foreløpige resultatet for 2021 viser at Akershus Energi oppnådde et resultat etter skatt på 612 millioner kroner.

  • Øyvind Zambrano Lie

Av dette skyldtes 200 millioner kroner verdiendring på aksjer i solkraft, skriver selskapet i en pressemelding. Resultatet er 543 millioner kroner høyere enn i 2020.

– Vi leverer et solid resultat for 2021, som skyldes høye kraftpriser og verdiendring på aksjer i solkraft, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen i meldingen.

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 2.548 GWh og 243 GWh, mot 2.548 GWh og 187 GWh i samme periode 2020. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 758 NOK/MWh, mot 98 NOK/MWh i 2020. Oppnådd salgspris på vannkraft ble 630 NOK/MWh, mot 177 NOK/MWh i 2020.

Konsernet fikk et driftsresultat (EBITDA) på 1.333 millioner kroner, som er 1.107 millioner kroner høyere enn året før. Økningen i EBITDA kommer som følge av høyere oppnådde kraftpriser i 2021.