oseberg feltsenter
Oseberg feltsenter i Nordsjøen. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Equinor og partnere tar sammen med norske myndigheter nye grep for å møte behovet for gass i Europa.

  • Øyvind Zambrano Lie

Basert på søknader fra rettighetshaverne har Olje- og energidepartementet fattet vedtak om justerte produksjonstillatelser for feltene Oseberg, Troll og Heidrun.

Økning i gassproduksjonstillatelsene gjør det mulig å opprettholde den høye gassproduksjonen fra feltene Troll, Oseberg og Heidrun gjennom sommermånedene, skriver Equinor i en melding.

1,4 milliarder kubikkmeter mer

De justerte produksjonstillatelsene innebærer at Oseberg kan eksportere rundt en milliard kubikkmeter gass mer i perioden fram til 30. september. For Heidrun kan gasseksporten øke med 0,4 milliarder kubikkmeter for kalenderåret 2022.

1,4 milliarder kubikkmeter gass dekker gassbehovet for rundt 1,4 millioner europeiske husholdninger i løpet av et år.

Equinor har også besluttet å utsette revisjonsstanser på Oseberg-feltet fra mai til september i år for å fremskynde produksjonen. Dette etter en grundig vurdering av anleggenes tekniske integritet, skriver selskapet.

Korte revisjonsstanser

Skulle det likevel oppstå behov for nødvendig vedlikehold, vil dette bli gjort i korte sikkerhetsstanser. Sikkerhet går alltid foran, understreker selskapet. Utsettelsen innebærer tilsvarende utsettelse av revisjonsstansen på Sture-terminalen.

I tillegg til økt eksport, betyr justeringen av tillatelsene også økt robusthet for produksjonen på feltene som eksporterer via Kollsnes prosessanlegg, ved at man kan øke produksjonen på Troll med inntil 1 milliard kubikkmeter gass dersom det blir produksjonsbortfall på andre felt i området.

– Vi er glade for at vi sammen med myndighetene, partnere og Gassco nå sikrer at vi kan eksportere mer gass denne sommeren samtidig som robustheten i gasseksporten styrkes, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør i Equinor for markedsføring, midtstrøm og prosessering.