aasland
Olje- og energiminister Terje Aasland jubler i konfetti over tildelingen til Forskningsrådet på 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Trondheim og Bergen får hvert sitt forskningssenter, og mottar til sammen 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene.

  • Øyvind Zambrano Lie

Trondheim og Bergen får hvert sitt forskningssenter, og mottar til sammen 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene. Forskningsinstituttene SINTEF Energi og NORCE leder disse to store satsningene. – Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal ta på seg ledertrøyen i teknologiutviklingen på hydrogen...
Artikkelen er 295 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.