oslo
Foto: Audun/Wikimedia Commons

Uten å redusere utbyttet skal Hafslund Eco gi Oslos innbyggere lavere strømpris, håper byrådet. Men kommunen vil ikke instruere selskapet til å tilby husholdningene langsiktige strømavtaler.

  • Øyvind Zambrano Lie

Artikkelen er utvidet og endret. Påstand om at det gjøres full retrett, er fjernet.

Mange som kjenner kraftbransjen hevet nok øyebrynene da Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i februar gikk ut i VG og sa at Oslo ville utnytte sitt 100 prosent eierskap i Hafslund Eco til å gi kundene lavere pris.

Dette skal gjøres ved å koble vannkraftprodusenter direkte til forbrukerne for å unngå eventuelt fordyrende mellomledd og for å kunne tilby langsiktige strømsalgsavtaler med forutsigbare strømpriser.

Endret grunnrentebeskatning

For at det skal bli mulig, må grunnrentebeskatningen endres slik at langsiktige avtaler til private strømkunder og småbedrifter beskattes på samme måte som tilsvarende avtaler til kraftkrevende industri. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har ennå ikke avklart om han støtter forslaget.

Da VG spurte om de er villige til å ta mindre ut av Hafslund Eco for å gi lavere strømpris til kundene, svarte næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap), ifølge avisen dette:

– Ja, vi legger ikke skjul på at vi har hatt veldig god inntjening på kraft over tid. Vi tar et utbytte som kommer innbyggere til del, men vi trenger ikke det nivået som er nå, sa Evensen.

Til hele Østlandet

Det var ikke bare Oslos innbyggere som skulle kunne benytte seg av tilbudet. Kunder over hele Østlandet skulle nyte godt av planene, ifølge artikkelen. VG-artikkelen problematiserte ikke at byrådet i tilfellet måtte ta av selskapets overskudd og dele ut til kunder i andre kommuner, som eier andre kraftselskaper.

Penger som kunne blitt brukt til skoler og barnehager i Oslo, skulle altså brukes til å gi billigere strøm til folk i nabokommunene, som eier sine egne strømselskaper.

Etterlatt inntrykk

I et møte i finansutvalget i Oslo kommune torsdag stilte nestleder i bystyrets finansutvalg, Per-Trygve Hoff fra Høyre, spørsmål til Evensen om saken. Det var avisa Vårt Oslo som først omtalte saken.

– Inntrykket vi fikk i VG-oppslaget var at nå fortalte byrådslederen at det blir et stort overskudd til Oslo som kraftkommune, og dette vil byrådet bruke til å skaffe oss billigere strøm. Det ble skapt ganske høye forventninger om at overskuddet skal komme strømkundene til gode. Hvor mye kan strømkundene forvente at byrådet vil bruke av overskuddet til å redusere strømregningene for Hafslunds kunder og byens innbyggere, spurte han.

– Ikke det vi sier

– Jeg synes det er litt rart hvis det er det inntrykket som er skapt, for det er jo ikke det vi sier, svarte Evensen.

– Det vi sier er at vi ønsker en endring i kraftbransjen, vi ønsker å påvirke regjeringen til å endre grunnrentebeskatningen slik at man kan tilby forutsigbarhet, og at det forhåpentligvis vil gi lavere priser enn de rekordene vi ser nå. Byrådet vil komme tilbake til hvordan det økte utbyttet skal disponeres i forbindelse med revidert, svarte Evensen.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) svarte på spørsmål i et møtet i finansutvalget i Oslo kommune torsdag. Skjermdump: Oslo kommune

– Er det for å utjevne prisene forslaget går på, eller å bruke litt av overskuddet til strømkundene, spurte Hoff.

– Det er ikke noe i saken her hvor det står at utbyttet skal brukes på strømkompensasjon, sa Evensen.

Lavere pris

Hun fikk motbør på nettopp dette, men fortsatte:

– Budskapet i saken er at nivået på strømprisene vi ser nå, det nivået trenger ikke Oslo. Å skulle basere fremtidige utbytteforventninger på et så høyt strømprisnivå, som er ekstremt belastende, det kan vi ikke. Det er et signal vi sender her, at det er for høyt. Derfor må vi finne løsninger som gjør at vi kan få en lavere pris enn de prisene vi ser nå, som gir større forutsigbarhet, og da mener vi at nettopp en sånn direktestrømavtale kan være en løsning på det. Jeg er ikke ekspert på dette, og jeg tror det er lurt at selskapet også skal finne ut av hvordan dette helt eksakt skal fungere. Dersom finansdepartementet sørger for at man får den endringen som gjør det mulig, sa Evensen.

Ingen instruering

I VG-oppslaget sa Raymond Johansen at han ville utnytte eierskapet i Hafslund Eco ved å gi kundene lavere pris.

Under møtet torsdag understreket imidlertid Evensen at det ikke skulle skje gjennom instruering av selskapet.

– Det er ikke noen god løsning om kommunen gjennom sitt eierskap instruerer selskapet til å tilby billigere strøm til byens innbyggere. Å involvere seg direkte i driften er ikke i samsvar med god eierskapsutøvelse, sa hun.

Mer stabile utbytter

Evensen fremholdt videre at hun mener at langsiktige strømsalgsavtaler ikke vil påvirke framtidige utbytter fra Hafslund Eco negativt.

– Tvert imot mener vi det kan bidra til mer stabile utbytter. Og langsiktige strømsalgsavtaler vil utgjøre en liten del av Hafslunds totale produksjon, sa Evensen.

Hun to fast på at de eventuelle avtalene Hafslund Eco vil tilby, ikke bare skal gjelde kunder i Oslo.

– Jeg opplever at vi har god dialog med Hafslund Eco om behovet for å finne egne løsninger, og nye løsninger som kan sikre økt forutsigbarhet, sa Evensen.