mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

RME har tildelt 20 millioner kroner til de fem nettselskapene som har høyest nettleie.

  • Øyvind Zambrano Lie

Disse selskapenes 17.480 kunder får i gjennomsnitt redusert nettleien med 9,95 øre/kWh, skriver Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE i en melding.

Tilskuddet RME fordeler, er bevilget av Stortinget for å redusere nettleien i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og nettleien høy.

«De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet», skriver RME.

Nettselskapene plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av redusert nettleie samme år som tilskuddet er tildelt.

Disse selskapene får tilskudd i 2022:

Konsesjonær Kunder Støtte (øre/kWh)* Støtte (NOK)
SANØY NETT AS 1097 23,65 5 148 755
SØR AURDAL ENERGI AS 3153 10,65 5 881 750
DE NETT AS 3806 5,97 3 156 791
VANG ENERGIVERK AS 2457 4,39 1 762 836
INDRE HORDALAND KRAFTNETT AS 6967 3,10 4 049 868

Kilde: RME