havvind
Illustrasjonsfoto: Nexans

Den danske regjeringen har inngått avtale med flere opposisjonspartier om et mål om å bygge en elektrolysekapasitet på 4 - 6 GW innen 2030.

  • Øyvind Zambrano Lie

For å få fart på utviklingen av fornybart drivstoff har regjeringen inngått en bred avtale om Power-to-X. Målet er å lage grønt drivstoff for fly, skip, lastebiler både i inn- og utland.

Med avtalen vil Danmark ha som mål å bygge en elektrolysekapasitet på 4 – 6 GW innen 2030, skriver det danske Klima, energi- og forsyningsdepartementet i en melding.

Avtalen er oppnådd med Venstre, SV, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Reduserte tariffer

Avtalen omfatter et anbud på totalt 1,25 milliarder danske kroner som gis som driftsstøtte i 10 år. 1 dansk krone tilsvarer ca. 1,3 norske.

Avtalen skal også gi bedre mulighet til å føre kraftledninger direkte fra vind- og solparker til PtX-systemer, og mulighet for lavere tariffer for store strømforbrukere som PtX-produsenter.

Videre skal det gis 57 millioner danske kroner i 2022-2026 til en PtX-innsatsstyrke, som blant annet skal veilede prosjektutviklere og myndigheter.

Første steg mot etablering av en dansk hydrogeninfrastruktur som kan fremme eksport til for eksempel Tyskland.

Svart russisk energi

Et mål om 4 – 6 GW elektrolyseanlegg kan gi reduksjoner på 2,5 – 4,0 millioner tonn CO2 i 2030, inkludert inntil 2 millioner. tonn i det danske regnskapet, ifølge meldingen.

«Med avtalen styrker vi klimaet, dansk industri og grønn forsyningssikkerhet. Jeg er veldig glad for at vi har bred politisk enighet om å sette målet så høyt at Danmark kan spille mer enn en nasjonal rolle i utvikling og produksjon av nytt drivstoff. Europa leter intenst etter alternativer til fossil energi og vi har det travelt. Både ved å bli grønn og ved å bli mer uavhengig av russisk svart energi», sier klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i meldingen.

«Med avtalen går startskuddet for et nytt grønt nærings- og eksporteventyr, som nå også handler om å bli uavhengig av russiske energikilder så raskt som mulig. Det kan skape grønne arbeidsplasser og fremskynde bedriftenes grønne omstilling både i inn- og utland», sier næringsminister Simon Kollerup i meldingen.

Grønn enhet

«Med den nye avtalen fjerner vi de kjente barrierene for storskala PtX, og legger i stedet til rette for produksjon av nye grønne drivstoff og en bedre og mer fleksibel bruk av energisystemet vårt», sier klima-, energi- og forsyningstalskvinne for sosialdemokratene, Anne Paulin.

«Den forferdelige krisen i Ukraina har lært oss behovet for grønn enhet. Det er derfor en viktig, prinsipiell beslutning at alle avtalepartene nå støtter en visjon for Danmark, hvor vi er nettoeksportør av grønn energi. Med gode vindressurser i Nordsjøen er det vår fordømte plikt å bidra med alt vi kan til et grønt og samlet Europa», sier klimaenergi- og forsyningstalsmann for Radikale Venstre, Rasmus Helveg Petersen.