sogn
Oslos rinigkabler går mellom trafostasjonene på Smestad, Sogn (bildet) og Ulven. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statnett mente først at de burde fått betalt av Elvia for å ta over de fire feilbefengte kablene, men har nå gått med på å betale for dem.

  • Øyvind Zambrano Lie

Sagaen om eierskapet til Oslos utslitte og feilbefengte ringkabler (300 kV) mellom Smestad og Ulven ser nå ut gå mot sin ende. Eieren Elvia og Statnett har nå undertegnet avtale om at Statnett overtar kablene for det som er godkjent og rapportert NVE-kapital på overdragelsestidspunktet, i avtalen estimert til 1.975.001...
Artikkelen er 487 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.