ptk
Utviklingsingeniør Truls Edvardsen Aarønes i Rainpower (t.v.) og Vidar Nylund, fagansvarlig maskin i Hafslund Eco fortalte om strenge krav for å levere primærregulering (FCR) da de holdt innlegg på PTK i forrige uke. Foto: Øyvind Zambrano Lie

På PTK i forrige uke advarte Hafslund Eco om at de foreslåtte nye kravene for leveranse i markedet for primærregulering (FCR) var for strenge. Nå varsler Statnett lettelser.

  • Øyvind Zambrano Lie

FCR (Frequency Containment Reserves) er primærreserver som aktiveres automatisk i turbinregulator når frekvensen kommer utenfor 50 Hz. Tidligere ble dette løst ved at alle aggregater over 10 MW måtte kjøre med statikk ikke høyere enn 12 prosent (grunnleveranse), noe som førte til at alle har bidratt i frekvensreguleringen. Behov for...
Artikkelen er 1087 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.