aasland
Tre dager etter at han tok over som energiminister (bildet) fikk Terje Aasland æren av å forlenge strømstøtten med et år. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Men SV vil forsterke ordningen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Utvidet med detaljer.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Lien Aasland er enige om å forlenge strømstøtten for husholdninger med ett år, slik at ordningen gjelder ut mars 2023, melder NTB.

– Vi har bestemt oss for å videreføre den ordningen som gjelder nå, til å gjelde ut mars neste år, sier Aasland til NTB.

Forlengelsen skjer på bakgrunn av oppdaterte vurderinger av kraftsituasjonen fremover, skriver regjeringen i en pressemelding.

Lynhøring

Staten dekker i dag 80 prosent av kostnaden for det overskytende når snittprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime. De økonomiske rammene vil være de samme som i dag, opplyser Aasland.

Forslaget sendes nå ut på høring, og saken vil bli lagt fram for Stortinget. Målet er å få den vedtatt i tide til fakturaen for april, som kundene mottar i mai.

Departementet ber særlig om tilbakemelding på eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser av forlengelsen. For å rekke å forlenge ordningen med virkning for strømforbruket i april, er høringsfristen satt allerede til tirsdag 15. mars.

SV vil ha mer

SV ønsker imidlertid en forsterket strømstøtte, og ber regjeringen komme raskt tilbake til Stortinget. Rødt vil det samme, og tar til orde for makspris.

Landbruk og veksthus, frivillighet, idrett og kultur skal fortsatt være inkludert i ordningen.