sealer
Målet er kommersiell serieproduksjon av Sealer 55. Nå har Energimyndigheten gitt penger og klartegn til testreaktoren Sealer E, som først skal prøvekjøre blykjølingen. Illustrasjon: Blykalla/Leadcold

Sverige gir økonomisk støtte til utviklingen av reaktoren Sealer 55, som også kan ende opp i Norge.

  • Morten Valestrand

– Vårt mål er å teste og demonstrere en liten modulær blykjølt reaktor med sikte på kommersialisering i løpet av 2030-tallet, sier Jesper Jarnhäll, daglig leder i Swedish Modular Reactors (SMR AB).

Det er lett å bli litt ekstra visjonær i medgangstider, innrømmer han. Selskapet skal bygge en helt ny kjernekraftreaktor sammen med patenteieren Blykalla og Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Mer enn noen annen energiform er kjernekraft avhengig av att politikk og regelverk ikke plutselig setter krokbein for det man har planlagt, men for tiden har Sealer-prosjektet bra flyt så da kan man by på litt ekstra optimisme.

– Vi ser mot et større marked, ikke bare Sverige, så de patentene som nå skal settes ut i livet kan ta Sealer-reaktoren hvor som helst i verden, så hvorfor ikke også til Norge? sier Jesper Jarnhäll til Energiteknikk.

Spaden i jorden

Nylig fikk reaktorprosjektet Sealer E (Swedish Advanced Lead Reactor) 99 millioner kroner i støtte fra den svenske Energimyndigheten.

Dermed kan man for første gang planlegge det første spadetaket for pilotanlegget Sealer E på 2,5 MW i Oskarshamn. Det blir en liten miniatyr ved siden av den store kjernekraftreaktoren O3 på 1400 MW.

I den lille oppgraderte versjonen skal man bytte ut vann som kjøling med smeltet bly, en opprinnelig russisk reaktordesign (brest-reaktoren) som Blykalla og KTH har videreutviklet. Blant annet har man løst ett korrosjonsproblem ved hjelp av et patentert oksid som man nå kan legges på innsiden av reaktoren, som da herdes og tåler ekstremt høye temperaturer.

jesper
Jesper Jarnhäll leder Swedish Modular Reactors som skal ta Sealer-reaktoren ut i verden. Foto: Uniper

Elektrisk kjernekraft

Ved KTH har man også stresstestet materialer og hatt en prøverigg for flytende bly, men det er først nå i pilotversjonen at blykjølingen kommer ut i virkeligheten. Først dog uten kjernekraft.

Av regulatoriske og praktiske årsaker har Sealer E elektrisk oppvarming, men i 2025 går pilotprosjektet over i Sealer D, et demoanlegg på cirka 31 MW – og nå med nukleær kjerne. Det tredje og siste steget skjer frem mot 2032 da den kommersielle Sealer 55 skal bygges, med 55 MW elektrisk effekt.

En ny generasjon

Sealer er det man kaller en SMR-reaktor, som står for Small Modular Reactor, internasjonalt definert opp til 300 MW.

Begrepet SMR beskriver kun en reaktors størrelse og ikke innholdet, så noen av dem er kun nedskalerte versjoner av konvensjonell kjernekraft. Andre visjonære prosjekter har knapt forlatt serviettskissen, så den tekniske spennvidden er stor.

Sealers teknologi tilhører fjerde generasjons kjernekraft, som blant annet bruker bly som kjølemedium. I andre SMR-reaktorer kan kjølemediet være gass (helium) eller smeltet salt.

Passiv sikkerhet

Ifølge Jesper Jarnhäll gir dette et så kalt passivt sikkerhetssystem der reaktoren automatisk går på nedkjøling hvis noe dramatisk skulle skje. Reaktorkjernen kan helt enkelt ikke smelte.

– Sealer krever derfor ikke stor avstand til andre bygninger eller virksomheter, sier Jesper Jarnhäll.

Fordelen med bly er også at materialet går tilbake til ikke-radioaktiv tilstand helt av seg selv når det tas ut av reaktoren, ifølge Jan Emblemsvåg, professor ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk på NTNU. I prosjektet NuProShip samarbeider NTNU med KTH rundt ekstra små reaktorer.

– Dette er en fantastisk egenskap hos bly, sier Jan Emblemsvåg.

– En reaktortype som Sealer kan dessuten leveres med alt brensel som den trenger under hele sin livstid, og den kan gjenbruke store deler av sitt eget uranavfall.

Fabrikk på gang

Utviklingsselskapet SMR AB eies av Blykalla og det internasjonale energikonsernet Uniper, som er majoritetseier i Oskarshamns kjernekraftverk. Blykallas plan er å ta Sealer 55 opp i kommersiell masseproduksjon senest 2032, hvis politikk og regelverk gjør det mulig.

Det passer derfor utmerket at Energimyndigheten også har gitt 25 millioner kroner til et nytt tverrfaglig kompetansesenter for SMR og fjerde generasjonens kjernekraft sammen med en rekke bransjeaktører og Uppsala universitet. Der skal man fordype seg i lisensiering og regelverk.

Verdensmarkedet venter

For Uniper blir det enda viktigere å være med i utviklingen av SMR-markedet også i andre deler av Norden. Vattenfall, eid av den svenske staten, utvikler fjerde generasjonens SMR i Estland sammen med GE Hitachi.

– Det er for tiden høyt tempo rundt dette, og om femten år vil vi se små reaktorer i veldig mange sammenhenger, sier Jesper Jarnhäll.

– Og en av grunnene til at vi valgte nettopp 55 MW for Sealer, er at reaktoren da blir akkurat så stor at modulene kan bygges på fabrikk og fraktes med lastebiler dit den skal monteres. Selve reaktorkaret tar jo bare opp 25 kvadratmeter.