bondevik norwea
Det må bli slutt på respektløse kommentarer mot reindriften, fremholdt Stein-Gunnar Bondevik i Troms Kraft på Norweas årskonferanse overfor ordstyrer Robert Kippe (Norwea). Fra venstre ser vi Anne Breistein (Sabima), Per Christian Kittilsen (Fortum) og Per Ove Skorpen (Norsk Vind). Foto: Øyvind Zambrano Lie

– Vi må ta tak i tenkemåte, pratemåte, gjøre alt på nytt. Vi må begynne med et grunnleggende ord, «respekt», og basere dialogen på likeverd, sier Stein-Gunnar Bondevik, Troms Kraft.

  • Øyvind Zambrano Lie

Troms Kraft har nå lansert en samisk versjon av sine hjemmesider www.tromskraft.no. Det skjer som et resultat av et språkprosjekt selskapet driver sammen med Sametinget.

– Vi er veldig glade for at dette nå er på plass, det var på tide. Troms Kraft er eid av folket i Troms, et folk som både snakker norsk og samisk. Selv om de fleste behersker norsk, er det et mål for oss å legge så godt som mulig til rette for en dialog også på samisk, sier Stein-Gunnar Bondevik, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Troms Kraft, i en pressemelding.

– En voldsom jobb å gjøre i kraftselskapene

Tematikken ble også berørt på Norweas årskonferanse i forrige uke, der Bondevik ble spurt om hvordan man kunne skape aksept for sameksistens mellom reindrift og vindkraft.

– Jeg vil begynne med et veldig grunnleggende ord, og det er «respekt» Det høres banalt ut, nesten som en fornærmelse, mot folk, at man ikke har respekt, men jeg tror vi er nødt til å gå i oss selv veldig mange av oss i det norske miljøet, sa Bondevik.

– Vi er et selskap som har operert i Nord-Norge og i samiske områder i lang tid. Selv om vi har kompetanse og den kontakten vi har, er det faktisk så grunnleggende fortsatt i et norsk miljø at man ikke klarer å opparbeide seg den nødvendige respekten for å få til en dialog som er basert på likeverd. Det er en voldsom jobb å gjøre i kraftselskapene med å få slutt på sånne kommentarer som for eksempel at «og så har du reindrifta, da, og de skal selvfølgelig har erstatning». Ja, selvfølgelig skal de ha erstatning. Vi er nødt til å ta tak i tenkemåte, pratemåte, vi er nødt til å gjøre alt på nytt, sa Bondevik.

Svare kunder på samisk

Samarbeidet med Sametinget kom i stand etter at nettselskapene Troms Kraft Nett og Nordlandsnett fusjonerte, og selskapene valgte å gi det nye selskapet det samiske navnet Arva. Det innledet et samarbeid som ikke bare gjelder språk, men også gir noen råd for hvordan energiselskapet skal samhandle med det samiske samfunnet.

– Det var viktig at dette arbeidet ble gjort på en skikkelig måte. Man tar ikke bare et samisk navn på et nettselskap sånn uten videre. Vi er derfor veldig glade for at Sametinget ville inngå dette samarbeidet med oss, sier Bondevik i meldingen.

De samiske sidene er ikke en ren speiling av de norske, men gjengir det aller meste av den vesentlige informasjonen på samisk. I tillegg arbeider Troms Kraft-konsernet med å legge til rette for å kunne svare på kundehenvendelser på samisk. I avtalen med Sametinget er det også et mål å lage et veikart for god, løpende kommunikasjon mellom energiselskapet og det samiske samfunnet.

Foreløpig er det kun morselskapet Troms Kraft som har publisert de nye sidene. Arva og Ishavskraft vil lansere sine satsinger senere.