eidsetelva
Inntaksdammen til Småkraft AS sitt Eidsetelva kraftverk i Dalsfjorden på Sunnmøre ble bygget i aluminium, allerede i 2011. Klimahensyn gjør at løsningen nå kan bli mer aktuell. Foto: Stein Arne Bakken

Småkraft AS og Forte Vannkraft vil bruke mindre betong for å gjøre småkraftverkene mer klimavennlige. Aluminium og dynamitt er gode alternativer, og det er penger å spare, ifølge Rein Husebø.

  • Øyvind Zambrano Lie

EU arbeider for tiden med nye regler for bærekraft ved finansiering, gjennom den såkalte taksonomien. – Det kommer til å bli mye strengere krav når det gjelder bruk av betong som konstruksjonsmateriale på infrastrukturprosjekter. Veldig sterke krefter i EU-systemet utfordrer bruk av betong for bygningsmaterialer på bred basis, fordi det...
Artikkelen er 719 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.