Det er en reaktor av denne typen, en BWRX-300 fra GE Hitachi at Kåarnfull Next ønsker å bygge. Illustrasjon: GE Hitachi

Kärnfull Energi og GE Hitachi har inngått samarbeid for å bygge reaktorer på 300 MW på steder med kraftbehov i Sverige.

  • Morten Valestrand og Øyvind Zambrano Lie

Kärnfull Next er et svensk selskap som jobber med å utvikle prosjekter med små modulære reaktorer (SMR). De eies av kraftselskapet Kärnfull Energi.

Nå har selskapet sikret seg den første finansieringen, fra Corespring Invest, en investeringsportefølje som forvaltes av industri- og samfunnsutviklingskonsernet Granitor. Corespring blir minoritetseier i selskapet. Amerikanske GE Hitachi er valgt som teknologileverandør.

«Det settes nå i gang prosessen med å etablere en rekke moderne reaktorer så raskt som mulig, der småskalastørrelsen gir stor fleksibilitet og muliggjør fossilfri produksjon av strøm, varme og hydrogen», heter det i en melding fra Kärnfull Next.

300 MW

En intensjonsavtale er ifølge meldingen signert mellom Kärnfull Next og GE Hitachi om BWRX-300, en 300 megawatt vannkjølt SMR med passive sikkerhetssystemer. Designet og lisensieringen er basert på større kokevannsreaktorer, en teknologi som Sverige har lang erfaring med.

Reaktortypen har ifølge Hitachis nettside den «enkleste og likevel med innovative» designen for små modulære reaktorer. Den skal ha lave driftskostnader, bruker naturlig sirkulasjon og passivt kjølte isolasjonskondensatorsystemer, og kan kjøle seg selv ned i minst sju dager uten krafttilførsel eller behov for inngripen fra operatørene. Dette bidrar til at sikkerheten skal være svært god.

Reaktoren skal ifølge Hitachi være tilgjengelig for drift «så tidlig som 2028». Byggetiden skal være mellom to og tre år, altså svært mye kortere enn det man ser hos de store reaktorene.

Sverige har erfaring

«Svenske myndigheter og underleverandører er vant til å jobbe med systemene og komponentene som brukes, noe som rimeligvis burde kunne akselerere prosjektene våre. Verdens første BWRX-300 skal settes i drift i 2028, og da i Canada, som faktisk har mindre erfaring av reaktortypen enn Sverige. En like ambisiøs timeplan er dermed mulig også her», sier John Ahlberg, medgründer i Kärnfull.

«Sverige er en ledende kjernekraftnasjon, spesielt når det kommer til kokvannsreaktorer», sier Jon Ball, konserndirektør i GE Hitachi. «Nå som både industri og investorer samler styrke for å akselerere energiomstillingen sammen, øker den globale interessen for BWRX-300 raskt, og vi ser frem til å ta teknologien til Sverige i samarbeid med Kärnfull», sier han videre.

Vil gjennomgå lovverket

Arbeidet med reaktorprosjektet skal allerede ha startet sammen med en rekke interessenter rundt om i Sverige. Men for at nye reaktorer skal bli en realitet, må også gjeldende lovverket gjennomgås, fremholder Kärnfull.

De små, fleksible og plasseffektive reaktorene skal kunne levere energi til både produksjon av elektrisitet, hydrogen, ammoniakk, syntetisk brensel, fjernvarme og prosessvarme til industrien. Leveranse av systemtjenester til kraftnettet er også aktuelt.

«De kommersielle forholdene vil avgjøre hvordan man velger å bruke reaktorene. Fleksibilitet kombinert med høy tilgjengelighet er nøkkelen til kostnadseffektivitet. Disse reaktorene er designet for å levere døgnet rundt hele året, uansett vær», sier medgründer i Kärnfull, Christian Sjölander i meldingen.

«Etter hvert som sluttdeponibeslutninger og EU-taksonomi har kommet på plass, har investeringsverdenens interesse for kjernekraft økt betydelig. Vi er derfor glade for å være med når Kärnfull Next nå blir den første SMR-prosjektutviklingen på det svenske markedet», uttaler Göran Linder, administrerende direktør i Granitor Growth Management og Corespring Invest, i meldingen.

Nå venter ifølge meldingen en intensiv periode med rekruttering og diskusjoner med leverandører.

Hett marked for små reaktorer

Det internasjonale markedet for småskala kjernekraft nærmer seg en eksplosiv kommersialisering. Bak ryggen presser et økende behov for regulerbar fossilfri kraft. Nøkkelen er industriell lisensiering.

 Tekst: Morten Valestrand

Det ble en verdensnyhet da kanadiske Ontario Power Generation (OPG) annonserte at de sammen med GE Hitachi har til hensikt å bygge en 300 MW SMR som skal stå ferdig i 2028.

Plutselig dukket det opp «nyheter» fra alle mulige hold, om SMR-prosjekter jorden rundt. Det viste seg at markedsutviklingen for små modulære reaktorer under lang tid hadde gått helt under nyhetsrobotenes radar, og det ene prosjektet etter det andre begynte å sende ut pressemeldinger og søknader om støtte.

Ketchupeffekten

En årsak er at mange prosjekter fremdeles er på forskningsstadiet, eller har vanskelig for å komme forbi alle reguleringer – det handler tross alt om kjernekraft som krever ekstremt sikre og komplekse løsninger. Selv om både klimautfordringen og snart alle lands kraftsystem skriker etter utslippsfri og regulerbar kraft, har innovatørene likevel ikke kunnet kaste seg ut i markedet. Før nå.

8-15 år

Det kanadiske initiativet løftet lokket av en helt ny teknologisk generasjon der flere prosjekter hadde kommet minst like langt som OPG. Minst femten land og flere dusin små og store industrielle aktører er i dag i full aktivitet.

Kjernekraftbyggere som Holtec, Moltex, Rolls-Royce, NuScale og EdF planlegger små modulære reaktorer innen 8–15 år. Andre SMR er allerede er i gang, men det kommer også an på hva man legger i begrepet SMR.

Isbryterne

Russland har i flere tiår brukt små modulære reaktorer både på land og til havs, blant annet i flere av sine isbrytere. Da handler det om nedskalert gammeldags kjernekraft.

Nå ligger imidlertid russiske Rosatom helt i forkant med bygging av en ny blykjølt generasjon 4-reaktor. Det er denne såkalte brest-designen som svenske Blykalla og KTH har tatt videre i sitt eget konsept Sealer 55.

Fjerde generasjons kjølemedium kan også være heliumgass i høytemperaturreaktorer (HTGR). Og i Kina ble verdens første HTGR nylig koblet til strømnettet. Også Estland, Finland, Polen, Romania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia og USA planlegger ulike versjoner av SMR.

I fjor gikk svenske Vattenfall inn som deleier i estiske Fermi Energia med mål om å bygge en, på sikt flere, små reaktorer i samarbeid med GE Hitachi – som også skal levere til både Canada og Finland, der Fortum og GE Hitachi utvikler en spesialdesignet fjernvarme-SMR.

Lisenser

– Generelt blir kostnadene for design og utvikling mer konkurransedyktige, sier Anton Steen, ansvarlig for Public Affairs i Fortum Sverige.

– I løpet av de neste ti årene vil et stort antall nye småskalereaktorer settes i drift både i Europa og resten av verden. Stadig flere land lisensierer sine SMR for bygging i nær fremtid.

steen
Anton Steen, direktør for Public Affairs i Fortum Sverige. Foto: Fortum

Samarbeid

Mange er også i gang med både egne nasjonale lisensprosesser og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Utfordringen er at nasjonale løsninger ofte tar lang tid og øker kostnadene, mener Anton Steen. Det beste ville vært en felles lisensiering for flere land, for eksempel innenfor EU.

– Man burde istedenfor kunne tenke seg lignende lisensieringsordninger som finnes i andre industribransjer, for eksempel innen flyindustrien eller skipsbygging.