anholt
Anholt vindpark i Kattegat (bildet) ble bygget av Ørsted. Arkivfoto: Ørsted

Vil gjøre seg selv og Europa uavhengig av russisk gass.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Vi ønsker å forsyne Europa med grønn energi og fortrenge russisk gass. Derfor foreslår vi å firedoble produksjonen av fornybar energi på land, og vi forbereder oss på flere energiøyer, sier Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i en melding.

I meldingen slås det fast at Danmark skal «firedoble den totale produksjonen av fornybar energi på land innen 2030».

35 GW havvind

Det pekes på at det er anslått et potensial for å utnytte 35 gigawatt (GW) havvind i Danmark innen 2050, og at regjeringen «ønsker å høste det potensialet fullt ut».

35 GW havvind er 15 ganger så mye som landet har i dag.

«Regjeringen vil bygge ut massivt med fornybar energi allerede innen 2030, både på land og til havs, noe som vil gjøre Danmark en nettoeksportør av grønn energi innen 2030», heter det i meldingen.

Danmark vil også arbeide for å øke EUs klimamål for fornybar energi og energieffektivisering.

Mer biogass

Landet vil redusere forbruket av naturgass for å bli uavhengig av Russland så raskt som mulig. Derfor skal de rundt 400.000 boligeierne med fossil oppvarming gå over til en annen varmekilde. Fjernvarmenettet må bygges ut slik at enda flere husstander kan få grønn og billig varme. Regjeringens mål er at de siste fjernvarmeprosjektene skal være ferdige innen 2028.

For boliger som ikke kan få fjernvarme, er målet at de skal erstatte brannen med en grønn varmepumpe. For de resterende husholdningene skal naturgassen erstattes med grønn gass, husholdningene innen 2028 og bedriftene innen 2030.

Biogassproduksjonen skal økes, men samtidig vil den danske regjeringen «fremme og midlertidig øke utvinningen av gass i Nordsjøen på allerede lisensierte felt».