elbil
Foto: Enova

Nå skal det bli flere hurtigladere i grissgrendte strøk, ved fergeleier og fjelloverganger.

  • Øyvind Zambrano Lie

Enova setter av inntil 100 millioner kroner til en konkurransebasert støtteordning for å styrke infrastrukturen for lading av elbil i områder, ifølge en pressemelding.

Det er i dag 70 kommuner der det ikke er etablert hurtiglader, og det finnes fortsatt strekninger med over 50 kilometer mellom ladestasjonene.

– Det er primært nye hurtigladestasjoner vi ønsker å få etablert. Vi tilbyr også støtte til etablering av normallader på områder uten fast vegforbindelse, da det kan være gode grunner til at hurtigladere ikke er egnet for slike områder, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Det er spesielt behov for etablering av ladere i de delene av landet som har lav befolkningstetthet, liten trafikk og langt til nærmeste lader. Blant annet kan det gis støtte til områder som kun kan nås med fergesamband og i områder like før vegbom på fjelloverganger der det er risiko for stengning og kolonnekjøring.

Enova vil i det nye støtteprogrammet tildele investeringsstøtte på bakgrunn av konkurranse, og kan støtte opptil 100 prosent av godkjente investeringskostnader.