mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Kompensasjonen økes til 90 prosent over 70 øre/kWh til høsten.

  • Øyvind Zambrano Lie

SV har blitt enige med regjeringspartiene Ap og Sp om å forlenge støtten for høye strømutgifter fram til og med mars 2023, melder NRK.

Kompensasjonen økes til 90 prosent for strømpriser over 70 øre/kWh for strømforbruk i oktober, november og desember 2022. Det er en økning med 10 prosentpoeng fra dagens 80 prosent.

Enigheten innebærer også at dagens innretning på strømstøtteordningene for husholdninger, frivillig sektor og landbruk forlenges ut året.

De midlertidige økningene i bostøtte videreføres ut juni 2022, og gjeninnføres for november 2022 til januar 2023, melder TV2.