GLITRE FJERNVARME
Glitre Energi bygger ny varmesentral som skal bidra til svært fleksibel energiforsyning til og fra Drammens nye sykehus. Bygging starter høsten 2022.Illustrasjon: LINK Arkitektur AS

Glitre Energis nye energisentral ved Drammens nye sykehus skal bidra med fleksibel effekt til både strømnettet og fjernvarmen. Energien skal komme fra tre nødaggregater på 7,5 MW.

  • Morten Valestrand

I tillegg til å gi automatisk nødstrøm ved strømbrudd skal de tre generatorene, hver med 2,5 MW kapasitet, startes som effektavlastning for det lokale distribusjonsnettet til Glitre Energi Nett. – Hovedoppgaven vil alltid være å sikre sykehuset nødstrøm, men nødaggregatene skal også avlaste effektforbruket i strømnettet på utsiden av sykehusområdet,...
Artikkelen er 976 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.