Zakariasdam
Zakariasdam i Fjord kommune i Møre og Romsdal. Arkivfoto: Tafjord

Tafjord-konsernets regnskap for 2021 viser et resultat etter skatt på 180 millioner kroner, en økning på 39 millioner kroner fra året før.

  • Øyvind Zambrano Lie

Årsaken til oppgangen er i hovedsak høyere kraftpriser, skriver selskapet i en pressemelding.

– I 2020 hadde vi et ekstraordinært svakt kraftmarked med stort hydrologisk overskudd. Dette førte til lave priser. I 2021 gikk kraftprisene i Europa kraftig opp, noe som var sterkt prisdrivende for det norske markedet. Dette ble spesielt merkbart i prisområdene i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) og vi fikk til tider mye høyere kraftpriser der enn i Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4). Slik forventer vi at det vil bli også de kommende årene, sier konsernsjef i Tafjord, Erik Espeset i meldingen.

Gjennomsnittlig pris i selskapets prisområde (NO3) var 42 øre pr kWh i 2021, mot 10 øre pr. kWh året før. Produksjonen i konsernets 11 heleide kraftverk i Fjord og Stranda kommune, samt i deleide kraftverk i Rauma og Skjåk kommune ble 1300 GWh, mot 1475 GWh året før.

– Tross lavere produksjon, har kraftprisene ført til et driftsresultat innen virksomhetsområdet Vannkraft som er betydelig styrket. Vi har også hatt en fin resultatfremgang innen virksomhetsområdet Telekom. Her har vi i 2021 levert et bedre resultat enn noen foregående år, selv om konkurransen aldri har vært hardere, forteller Espeset.

Innen virksomhetsområdet Energigjenvinning er driftsresultatet preget av at dampturbinen som produserer strøm har vært ute av drift hele det siste året på grunn av havari. Her er driftsresultatet omtrent som i 2020. Virksomhetsområdet Kraftnett viser derimot en liten nedgang.