dybdal
Elling Dybdal, konsernsjef i Tussa. Foto: Tussa

Tussas vannkraftverk produserte 609 GWh i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Tussa-konsernet hadde i fjor driftsinntekter på til sammen 966,3 millioner kroner, mot 855,7 millioner kroner året før. Driftsresultatet ble 167,6 millioner kroner, mot 162,6 millioner kroner i 2020.

Konsernet fikk et resultat før skatt på 153,6 millioner kroner, opp fra 134,8 millioner kroner året før.

Etter skatt ble resultatet 70,9 millioner kroner, mot 111,7 millioner kroner i 2020, opplyser selskapet i en melding.

Økt omsetning

Alle forretningsområdene viser økning i omsetningen i forhold til 2020, med en total omsetningsøkning på 110,6 millioner kroner (12,9 prosent). Innenfor kraftproduksjon er økningen spesielt stor, noe som i hovedsak skyldes høyere kraftpriser enn året før.

– Årsresultatet for Tussa er preget av den uvanlige store prisdifferansen på strøm som oppsto mellom den sørlige og nordlige delen av Skandinavia. Prisområdene sør for Møre og Romsdal har hatt betydelig høyere priser enn i området vårt og nordover. Den oppnådde prisen på kraftproduksjonen ble likevel 36,0 øre/kWh i 2021, mot 15,4 øre/kWh i 2020. Det gjør at driftsresultatet for kraftproduksjon ble 76 millioner kroner høyere enn i 2020, sier Elling Dybdal, konsernsjef i Tussa i meldingen.

Høy oppetid

Tussas vannkraftverk hadde høy oppetid og lite driftsavbrudd i 2021, og det ble produsert 609 GWh elektrisk kraft. Til sammenligning ble det produsert 816 GWh i 2020. I 2021 var gjennomsnittlig spotpris i området vårt 42 øre/kWh mot 10 øre/kWh i 2020.

Kraftproduksjonen fikk et driftsresultat på 77,7 millioner kroner, og resultat før skatt på 86,3 millioner kroner.

Styret foreslår å disponere 47,0 millioner kroner til utbytte for 2021.