aasland
Energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Bernt Sønvisen

– Det er ikke naturlig for å få kraftflyt i kraftsystemet at det skal være forskjell med 1 krone/kWh mellom Oslo og Stockholm, sier energiminister Terje Aasland.

  • Øyvind Zambrano Lie

NRKs debatten tirsdag kveld ble det klart at energiminister Terje Aasland (Ap) er skeptisk til om prissettingen i kraftmarkedet fungerer som den skal.

Utgangspunktet for debatten var at den gjennomsnittlige kraftprisen i Sør-Norge de siste månedene har vært høyere enn i Sør-Sverige og Danmark, og det ble stilt spørsmål ved måten vannkraftprodusentene setter sine vannverdier.

Vannverdien utrykker minimumsprisen for beslutning om vannet skal produseres nå eller senere. For å sette denne bruker kraftselskapene avanserte modeller for å optimalisere produksjonen basert på blant annet kortsiktige og langsiktige prognoser for tilsig, magasinfylling og etterspørsel.

– Ikke akseptabel

– Synes du at kraftprodusentene oppfører seg slik som de skal, når vi ser hvordan dette foregår, spurte programleder Fredrik Solvang.

– Nå har vi en situasjon som ikke er akseptabel. Å ha så ekstremt store variasjoner som vi har sett i løpet av dette året, og så høye priser, er ikke tilfredsstillende på noen som helst måte. Norge har fram til 2020 hatt de billigste strømprisene i Europa. Det ønsker vi at vi skal fortsette med. Nå snur vi hver eneste stein for å finne avbøtende tiltak så vi skal unngå dette for ettertiden, svarte Aasland.

– Ikke naturlig

Han var kritisk til prisingen av kraften.

– Vannverdiene er en beregning som kraftprodusentene gjør, og som de vurderer verdien av vannet sitt i, men det er ikke naturlig for å få kraftflyt i kraftsystemet vårt at det skal være forskjell for eksempel med 1 krone/kWh mellom Oslo og Stockholm. Det er ikke noen fornuftig forklaring i utgangspunktet, sa energiministeren.

– Å se alt sammen i sammenheng nå, og se på hvordan krafteksporten påvirker kraftprisene i Norge, hvordan det påvirker magasinkapasiteten vår, hvordan vi håndterer magasinfyllingen vår, alt det skal regjeringen nå gå gjennom. Vi får svarene forhåpentligvis i løpet av dette året, og da må vi mest sannsynlig gjøre tiltak for å komme i en bedre posisjon for ettertiden.

Samfunnsmessig rasjonelt

– Prinsippet kraftselskapene styrer etter, er at de skal søke best mulig pris, høyest mulig avkastning for vannet sitt. Er du imot det, spurte Solvang.

– I energiloven står det veldig tydelig at det skal være en samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av energiinfrastrukturen vår totalt sett. Og de vannverdiene har ikke vi som politikere satt. Derfor stiller jeg også spørsmålstegn ved om det er naturlig at når vi har 40 øre i Stockholm-området, om det er riktig med 1,40 kroner i Norge, sa Aasland.

Har lyst til å gjøre noe med det

På spørsmål om hva han ville gjøre noe med det, svarte Aasland dette:

– Jeg stiller spørsmål ved det, og jeg har lyst til å gjøre noe med det, fordi jeg mener at den situasjonen vi er inne i nå, den er ikke til å akseptere.

– Innebærer det at du vil pålegge kraftselskapene å tjene mindre?

– Nå skal ikke jeg konkluderer før vi har fått de evalueringene på bordet, men de får vi i løpet av høsten, og da er det viktig at vi trekker konklusjoner og lærdom av det som vi har vært igjennom nå i vinter.

Naturlig debatt

– Din forgjenger Marte Mjøs Persen mente det ville være uheldig å legge begrensninger på eksport av norsk vannkraft. Er du uenig med henne i det?

– Nå har vi sagt at vi skal evaluere blant annet magasinfyllingen, se på magasinkapasiteten, og i det ligger selvfølgelig vannverdiene som en indirekte del av det. Det er helt naturlig at det kommer opp en debatt om dette, sa Aasland.