toppe
Forbrukerminister Kjersti Toppe. Foto: Astrid Waller

Foreslår plikt til å offentliggjøre prislister og innstrammet krav til varsling om endrede avtalevilkår. – Mange føler seg lurt.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Det finnes gjentatte eksempler på at strømleverandører lokker med lave priser, for så å skru prisene opp etter en stund», skriver regjeringen i en melding. Nå har derfor Olje- og energidepartementet og Barne- og familiedepartementet sendt på høring et forslag til forskriftsendring om krav i forbindelse med strømsalg. – Som...
Artikkelen er 319 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.