statkraft hovedkontor
Statkrafts hovedkontor. Illustrasjonsfoto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons

Aker Horizons og Statkraft utforsker muligheter for grønt hydrogen og ammoniakk i India og Brasil.            

  • Øyvind Zambrano Lie

Aker Horizons, gjennom porteføljeselskapet Aker Clean Hydrogen, og Statkraft har signert samarbeidsavtaler for i fellesskap å utforske mulighetene for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon i India og Brasil, rettet mot lokal stål- og kunstgjødselindustri, skriver Statkraft i en pressemelding.

– Med betydelig fornybar kraftproduksjon og markedsaktiviteter i India og Brasil er Statkraft godt posisjonert for å utvikle grønne hydrogenprosjekter i disse to enorme og viktige energimarkedene. Å utnytte slike muligheter bidrar til vekst i vår forretningsaktivitet, samtidig som klimagassutslippene i India og Brasil reduseres, sier Statkrafts konserndirektør for internasjonal kraft, Jürgen Tzschoppe.

Utslipp fra stål- og ammoniakkindustrien bidrar ifølge Statkraft til nær 9 prosent av de globale klimagassutslippene og er klassifisert som vanskelige, men nødvendige sektorer å omstille. Grønt hydrogen gir et utslippsfritt alternativ til dekarbonisering av disse industriene og en mulighet til å øke forsyningssikkerheten for de to råvarene, ifølge Statkraft.

Aker Clean Hydrogen og Statkraft er enige om å sammen se på felles muligheter for å utvikle helintegrert fornybar kraftproduksjon og grønn hydrogenproduksjon i India, rettet mot indisk stål- og ammoniakkindustri, samt ammoniakkeksport.

I Brasil har Aker Clean Hydrogen, Statkraft og Sowitec, et selskap som spesialiserer seg på utvikling av fornybare vind- og solenergianlegg, mål om i fellesskap å utvikle såkalte Power-to-X-prosjekter i delstaten Bahia. Den første muligheten som vurderes er et stor-skala hybridprosjekt, som kombinerer fornybar kraftproduksjon, og hydrogen- og ammoniakkproduksjon for den lokale kunstgjødselindustrien.