glitre
F.v. Guro Knapstad i Glitre Energi og Vidar Sten-Halvorsen i Applied Hydrogen. Foto: Glitre Energi

Glitre Energi og Kongsbergbedriften Applied Hydrogen har inngått samarbeidsavtale om etablering av en pilot for produksjon av grønt hydrogen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Applied Hydrogen AS utvikler løsninger for hydrogendrevne anleggsmaskiner, og et effektivt distribusjons- og påfyllingssystem for hydrogen. Glire Energi vurderer å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og sammen ønsker de to selskapene å utvikle en effektiv verdikjede for kortreist hydrogen fra produksjon til forbruk på anleggsplassen.

– For Glitre Energi er dette partnerskapet med Applied Hydrogen helt ideelt, og vi utfyller hverandre på en optimal måte. For at vi skal kunne etablere hydrogenproduksjon trenger vi å sikre oss kjøpere av hydrogenet, og volumet vi ser for oss i en første fase passer helt med behovene til Applied, sier Guro Knapstad, leder for innovasjon og forretningsutvikling i Glitre Energi, i en melding.

– Perfekt partner

Pilotprosjektet skal teste om partene gjennom samarbeid og innovasjon kan få til en lønnsom og effektiv produksjon og forsyning av hydrogen.

– Det er veldig gledelig at Glitre Energi ser muligheter med våre hydrogenløsninger, og de er en perfekt partner for oss. Dette er et viktig samarbeid for å sikre oss kapasitet på kortreist grønt hydrogen til våre første kunder som vil være i denne regionen. Vi ønsker å demonstrere vår distribusjons- og påfyllingsløsning i reelle felt-applikasjoner, sier Vidar Sten-Halvorsen, daglig leder i Applied Hydrogen AS, i meldingen.

Direkte på elvekraftverk

Glitre Energi skriver at de skal være en pådriver i det grønne skiftet og vil benytte sin kraftkompetanse gjennom å tilknytte hydrogenproduksjonen direkte på elvekraftverk. Dette skal være en innovativ måte å utnytte eksisterende infrastruktur for nye grønne løsninger på, samt å sikre effektivitet i alle ledd.

– Dersom vi får dette til, er løsningen vi samarbeider om skalerbar og kan lett tilpasses ulike størrelser av hydrogenproduksjon. På senere stadier kan det knyttes til andre fornybare energiformer som vind og sol, som også er sykliske i sin produksjonskapasitet, sier Knapstad.