aasland
Energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Bernt Sønvisen

Regjeringen foreslår å bevilge 65 millioner kroner til kartlegging av havbunnen i utlysningsområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det opplyser regjeringen i en melding i forbindelse med fremleggelsen av forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen foreslår også en bevilgning på 10 millioner kroner for å kartlegge hvordan eksisterende og nye næringer påvirker hverandre og økosystemene. — Jeg har bedt Oljedirektoratet om å sette i gang grunnundersøkelser i de to...
Artikkelen er 262 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.