eviny
Det er lite vann i magasinene på Vestlandet, som her i Grøndalsvatnet i Voss herad. Foto: Eviny

Styret i Eviny innstiller til generalforsamlingen å tildele et utbytte på 916 millioner kroner for 2021.

  • Øyvind Zambrano Lie

Utbyttet går til eierne, som er 17 kommuner, to lokale kraftlag på Vestlandet og Statkraft, skriver Eviny i en pressemelding.

Årsresultatet for 2021 ble 816 millioner kroner, en nedgang på 726 millioner kroner fra 2020. Det skyldes i hovedsak verdiendringer i fremtidige kraftkontrakter som ikke var realisert ved årsskiftet.

Men dersom resultatbidrag fra kraft- og valutakontrakter holdes utenfor, utgjør det underliggende resultat 1,5 milliarder kroner.