finland
Illustrasjonsfotoet er fra Finland, men ikke fra forbindelsen til Russland som omtales i saken. Foto: Vesa Linja-aho/Wikimedia Commons

Men landet forventer å være selvforsynt allerede neste år, blant annet takket være mye ny vindkraft.

  • Øyvind Zambrano Lie

RAO Nordic Oy, et russisk datterselskap av Inter RAO som handler med elektrisitet på 400 kV-forbindelser, stanser importen av elektrisitet til Finland natt til lørdag 14. mai, skriver Fingrid i en melding på sin nettside.

Ifølge RAO Nordic vil elektrisitetshandelen fra Russland inntil videre bli suspendert «på grunn av vanskeligheter med å motta betalinger for strømmen de har solgt fra Nord Pool».

Ifølge Fingrid er strømforsyningen i Finlands system truet. Omtrent ti prosent av Finlands totale strømforbruk har den siste tiden blitt importert fra Russland nylig, gjennom 400 kV-forbindelser.

– Den manglende importen kan erstattes av import av mer strøm fra Sverige og delvis også finsk produksjon, sier Reima Päivinen, direktør for Fingrids virksomhet, i meldingen.

Finlands selvforsyningsgrad innen elektrisitetsproduksjon øker ifølge Fingrid jevnt og trutt, spesielt ettersom den innenlandske vindkraftproduksjon øker fra år til år. Bare i år ventes 2000 megawatt ny vindkraft å dekke etterspørselen. «Finland forventes å være selvforsynt med strøm allerede i 2023», skriver Fingrid.

Finland hadde allerede på eget initiativ redusert importkapasiteten fra Russland fra 1300 MW til 900 MW 24. april basert på «en bedømming av risikoene elsystemet utsettes for i den endrede internasjonale situasjonen».