havvind
Illustrasjonsfoto: Equinor

En norskbasert industri innen flytende havvind vil gi totale sysselsettingseffekter, inkludert ringvirkninger, på mellom 11.700 og 52.300 sysselsatte i 2050, ifølge rapport.

  • Øyvind Zambrano Lie

Rapporten er laget av Menon Economics på oppdrag av Norsk Industri, Norwegian Offshore Wind, Innovasjon Norge, Rederiforbundet, GCE Ocean Technology og GCE Node/Fremtidens Havvind.

Det øvre intervallet på 52.300 sysselsatte vil tilsvare om lag 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019.

«Flytende havvind kan med andre ord spille en helt sentral rolle i å videreutvikle dagens offshorenæring, både i volum og med hensyn til kompetanseoverføring», heter det i rapporten.

En norskbasert industri innen flytende havvind vil generere verdiskapingseffekter, inkludert ringvirkninger, på mellom 15,6 og 69,9 milliarder kroner i 2050, ifølge rapporten.

Menon har sett på flytende havvind isolert, fordi Norge her har særskilte fortrinn, sammenliknet med bunnfast havvind.  Kartleggingen viser at norske aktører faktisk kan ta en markedsandel på mellom 5 og 14 prosent av det globale flytende markedet. For å oppnå det øvre intervallet må vi ifølge rapporten raskt bygge opp en solid industri hjemme i Norge.

«Tempoet på tildelingen av områder på den planlagte flytende havvindparken Utsira Nord må derfor opp, for å sikre et hjemmemarked hvor norske selskaper kan levere tjenester. Rapporten viser at flere land rundt oss nå har kommet lengre med sine flytende prosjekter, og har tydeligere mål om å bygge havvindparker innen kort tid», skriver Norges rederiforbund i en melding på sin nettside i forbindelse med lanseringen av rapporten.