veerme
Konsernsjef i SKS, Liina Veerme. Foto: SKS

Men et trafohavari gjorde at resultatet for 2021 likevel ikke ble optimalt.

  • Øyvind Zambrano Lie

Salten Kraftsamband (SKS) leverte et solid årsresultat for 2021. Konsernregnskapet viser en omsetning på 785 millioner kroner, en dobling fra 380 millioner kroner i 2020. Driftsresultatet endte på 397 millioner kroner, opp fra 71 millioner kroner i 2020. Resultat før skatt er på 418 millioner kroner, mot 5 millioner kroner...
Artikkelen er 168 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.