Roan vindpark
Roan vindpark på Fosen. Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

Reindrifta hevder OED fremfører uholdbare og formalistiske innvendiger for å trenere saken.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det har gått over et halvt år siden Høyesterett slo fast at vindkraftverkene Roan og Storheia på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter SP art. 27. Det er nå «et pågående og kontinuerlig menneskerettighetsbrudd som hver dag på Roan og Storheia», skriver...
Artikkelen er 698 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.