nidarosdomen
Nidarosdomen. Foto: Henny Stokseth/Wikimedia Commons

– Det kan ikke være sånn at en dom fra Høyesterett ikke blir fulgt opp.

  • Øyvind Zambrano Lie

Nidaros bispedømmeråd, som har ansvar for sørsamisk kirkeliv, har sendt en erklæring til regjering og Storting som uttrykker «sterk uro og bekymring for det stadig økende presset mot sørsamisk reindrift i områder hvor det er vindkraftutbygging». – Vi er jo tillagt et særlig ansvar for det sørsamiske kirkelivet, og gjennom...
Artikkelen er 317 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.