melkøya
Slik så det ut etter brannen på Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest i september 2020. Nå skal anlegget elektrifiseres. Nå skal anlegget snart settes i drift igjen. Foto: Ptil

De kvotepliktige utslippene i Norge gikk ned med 2,5 prosent i 2021. Nedgangen skyldes at Hammerfest LNG ikke var i drift, korona og klimatiltak.

  • Øyvind Zambrano Lie

I 2021 var de kvotepliktige utslippene som rapporteres til Norge på totalt 23,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, viser Miljødirektoratets foreløpige oversikt over kvotepliktige klimagassutslipp for fjoråret. Dette er en nedgang på 0,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra 2020,

For fjerde år på rad har utslippene fra energiproduksjon, industri og luftfart gått ned i Norge,

Fra 2019 til 2020 ble utslippene redusert med 7 prosent, mye på grunn av koronapandemien. I 2021 skyldes nedgangen på 2,5 prosent blant annet at Hammerfest LNG ikke har vært i drift etter brannen i 2020. Samlede kvotepliktige utslipp er mer eller mindre uendret fra 2020 til 2021, dersom man holder Hammerfest LNG utenfor, skriver Miljødirektoratet.

– Ikke overraskende har vi ikke sett en like stor reduksjon i klimagassutslipp i 2021 som i koronaåret 2020. Mange bedrifter har økt produksjonen etter pandemien, men også uten å øke utslippene i like stor grad. Vi ser at målrettede klimatiltak bidrar til å kutte utslippene. Nå som vi er tilbake til normalen, er det viktig at virksomhetene fortsetter å jobbe aktivt for å kutte utslippene ytterligere, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i meldingen.