natt strøm
Foto: Jens Haugen

Økte kostnader til nett-tap og overliggende nett for Elvia sammenlignet med samme periode i fjor, reduserte Eidsiva-konsernets resultat etter skatt i første kvartal fra 794 millioner til 162 millioner kroner.

  • Øyvind Zambrano Lie

Eidsivas samlede driftsinntekter i første kvartal var 2.624 millioner kroner, på nivå med samme periode i fjor. Men driftsresultatet endte på 189 millioner kroner, 839 millioner kroner lavere enn etter første kvartal 2021.

Årsaken er høye kraftpriser, som ga Eidsivas nettselskap Elvia en økning i kostnader til nett-tap i første kvarta på 386 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor. I tillegg kom det økte kostnader til Statnett på overliggende nett på 504 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

– Elvia har hatt god og stabil drift, men fikk som en følge av de høye kraftprisene en svært kraftig økning i kostnader til nett-tap og overliggende nett. I tillegg utsatte vi den planlagte nettleie-økningen ved inngangen til året. Det preger naturlig nok resultatet vårt, og konsekvensen ble et negativt resultat for nettvirksomheten, og et svekket konsernresultat, sier konsernsjef Øistein Andresen i en pressemelding.

– Det er likevel viktig å understreke at den utsatte nettleieøkningen i Elvia ikke innebærer tapte inntekter, men en forskyvning av inntekter, sier Andresen.