nve-bygget
NVE-bygget på Majorstua. Arkivfoto: Tore Halvorsen

NVE avholdt fredag et møte med de største kraftprodusentene om kraftsituasjonen i Sør-Norge nå og fram til neste vår.

  • Øyvind Zambrano Lie

Kraftsituasjonen i Sør-Norge er for tiden krevende, med lave fyllingsgrader selv for årstiden, høye brenselspriser, høye strømpriser og en urolig og uoversiktlig situasjon internasjonalt.

«Dette kan gi en krevende kraftsituasjon også neste vinter. NVE har i dag derfor avholdt et møte med kraftselskapene som forvalter det meste av magasinkapasiteten i Sør-Norge», skriver NVE i en melding.

– Det er kraftselskapene som har ansvaret for å foreta de løpende beslutningene om disponeringen av vannkraften gjennom året. Formålet med dagens møte var å høre selskapenes vurderinger av situasjonen nå og fram mot neste vår, og å formidle våre vurderinger. Vi ønsket å minne om ansvaret selskapene har for å forvalte vannkraftressursene våre på en samfunnsmessig god måte, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i meldingen.

– Mye kan endre seg de neste månedene. Det kan regne mye, og ting kan normaliseres internasjonalt. Men vi bør også være forberedt på at det ikke skjer. Med en så uoversiktlig situasjon internasjonalt, kan vi ikke utelukke et scenario med reell energiknapphet i Europa, sier Lund.

Siden september i fjor har NVE vært i det laveste beredskapsnivået «Økt årvåkenhet» som innebærer at de har fulgt kraftsituasjonen nøye, og vi har rapportert jevnlig til Olje- og energidepartementet.

NVE avholdt tidligere denne uken også et møte med ledelsen i Statnett for å høre deres vurderinger av kraftsituasjonen i Sør-Norge.